Werkwijze

Afbeelding bij Werkwijze

De eerste afspraak

De eerste afspraak is een 1,5 uur durende kennismaking. Komt jouw vraag en/of verwachting overeen met wat ik je kan bieden, is er een klik? En je gaat ervaren wat massage voor je kan betekenen. De ruimte is aangenaam warm en afhankelijk van de massagevorm word je toegedekt met handdoeken. Na de massage mag je nog even rustig blijven liggen. Belangrijk vind ik dat jij je op je gemak voelt. Inzicht en bewustwording zijn begrippen die een belangrijke rol spelen binnen het proces. Ik pas vanuit de holistische visie - naast de massage – gesprekstechnieken toe, zoals focussen en  body dialogue.

Elke volgende afspraak

Elke volgende afspraak duurt max. 75 minuten en wordt begonnen met een korte terugblik. Soms krijg je een opdracht mee, oefeningen vanuit de yoga ter ondersteuning. Je wordt actief betrokken bij je herstelproces. De frequentie van de vervolgafspraken is afhankelijk van jouw proces en bespreken we in onderling overleg.

Waarborg kwaliteit

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging LVNT

Ik sta in het register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraar en de cliënten.

Ik sta ook in het register van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. (SCAG) k voldoe hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WkkGZ), maar bovenal draag ik bij aan de kwaliteit van zorg voor u en mijn collega’s.

Uiteraard ga ik zorgvuldig met uw gegevens om en heb ik een beroepsgeheim.
De Algemene voorwaarden en het Privacybeleid als gevolg van de AVG en WGBO staan vermeld op onderstaande link:  

Om kwaliteit te kunnen blijven aanbieden, volg ik jaarlijks nascholingen, workshops en seminars en neem ik deel aan intervisie bijeenkomsten en supervisie.